Regulamin

sklepu internetowego firmy PURECO

Sklep detaliczny
ul. Rymarska 2
85-687 Bydgoszcz
tel. 534994890  

e-mail: biuro@pureco.pl


Sklep internetowy
pureco.pl
tel. 534994890  

PURECO

ul. Rymarska 2

85-687 Bydgoszcz

NIP: PL9531059232

REGON: 090483907


 § I. Informacje ogólne

 1. Na naszej stronie prezentujemy tylko część asortymentu producentów, których reprezentujemy na terenie Polski.

 2. Przeglądanie produktów oraz składanie zamówień jest możliwe bez konieczności logowania w serwisie. W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania konta, proszę się upewnić, że w zamówieniu został podany pełny adres, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz telefon (najlepiej komórkowy).

 3. Strona internetowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Nie mniej dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane ceny odzwierciedlały ich faktyczny poziom. W przypadku różnic ceny między tą prezentowaną na stronie, a rzeczywistą (jest wyższa), kontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić lub zmienić zamówienie.

      § II. Opóźnienia w realizacji

 4. Staramy się realizować zamówienia jak najszybciej. Jednak, gdy paczka nie przychodzi, a nasz pracownik nie kontaktował się z Państwem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
  *po 4 dniach roboczych od dokonania przedpłaty (w przypadku przelewów pocztowych - 10 dni roboczych) z podaniem numeru zamówienia oraz daty wykonania przelewu
  *po 4 dniach roboczych od złożenia zamówienia za pobraniem
  Prosimy również o przekazywaniu na bieżąco (za pośrednictwem maila) wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu doręczenia paczek przez kuriera. W informacji proszę podać nr zamówienia (faktury, paragonu lub listu przewozowego) oraz krótki opis zaistniałej sytuacji.

 5. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe w skutek błędu klienta przy podawaniu adresu dostawy.

      § III. Rabaty i koszty przesyłki

 6. Zapewniamy stały koszt wysyłki (19 zł przedpłata i 21 zł płatność u kuriera ).

 7. Przy zamówieniu powyżej 300 zł, jako rabat zapewniamy darmową wysyłkę
     

    § IV. Odbiór przesyłki

 8. Przy odbiorze przesyłki proszę sprawdzić przy kurierze, czy towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Koniecznie upewnić się, czy kwitowany jest odbiór odpowiedniej ilości paczek (w przypadku kilku paczkowych zamówień). W razie stwierdzenia uszkodzeń lub rozbieżności ilości paczek należy sporządzić odpowiedni protokół, na podstawie którego można będzie dochodzić odszkodowania.

 9. Klienci nagminnie nie odbierający paczek pobraniowych zostają wpisani na listę klientów, dla których zamówienia realizowane są tylko i wyłącznie po przedpłacie na konto.

   § V. Płatności

 10. Istnieje możliwość wybrania czterech form płatności za zamówienie :

- Gotówka - dotyczy tylko odbioru osobistego
- Przedpłata realizowana przez operatora płatności Przelewy24
- Pobranie - Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki jest korzystniejsze ze względu na szybszy czas wysyłki zamówionego towaru. Dotyczy paczek, których wartość nie przekracza 1 000 zł. Brak możliwości wysyłki paczki z opcją pobrania poza terytorium Polski.
- Przedpłata na konto - W jej przypadku czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania na przelew. Jednocześnie prosimy o nieopłacanie zamówienia bez uprzedniego otrzymania mailowej informacji o rezerwacji produktów z kwotą do zapłacenia, numerem konta oraz tytułem przelewu. Wszelkie nadpłaty powstałe w wyniku opłacenia zamówienia bez otrzymania wyżej opisanego maila będą zwracane na konto po potrąceniu opłaty za wykonanie przelewu. Dla klientów zagranicznych jest to jedyna dostępna forma rozliczenia za zamówienie.

 • Po zatwierdzeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Jednocześnie zobowiązują się Państwo do uregulowania należności za zamówiony towar.

   § VI. Dokumenty sprzedaży

 1. Do przesyłki dołączona jest Faktura VAT.

 2. Dowód zakupu jest dołączany do każdej wysyłki i znajduje się w foliowej kopercie na paczce.

   § VII. Zwrot towaru

 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument (osoba fizyczna), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Zapisy ustawy wykluczają to prawo w przypadku osób prawnych. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

   § VIII. Zasady zwrotu towaru

 4. Przed wysłaniem towaru klient jest zobowiązany skontaktować się z nami w celu zarejestrowania, przez naszego pracownika, faktu o nadaniu przesyłki zwrotnej i ustalenia sposobu zwrotu przesyłki oraz adresu na jaki ma ona zostać nadana. Paczki, które zostaną wysłane bez uzgodnień nie będą przyjmowane i wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji (nie może być używany), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały lub kserokopie wszystkich dokumentów, z którymi towar został dostarczony do klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia. Po otrzymaniu towaru wystawiany jest dokument korygujący sprzedaż, który wysyłamy pocztą elektroniczną do Klienta w celu akceptacji i potwierdzenia przez Klienta chęci dokonania zwrotu. Zwrot powstałej różnicy jest dokonywany na wskazane przez Klienta konto. W przypadku, gdy Klient nie przekaże numeru konta do zwrotu, różnica (pomniejszona o koszty z doliczonym podatkiem VAT) zostanie zwrócona w postaci przekazu pieniężnego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umożliwiamy darmowy zwrot.

 6. W przypadku darmowego zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy, konsument – klient jest zobowiązany do starannego zapakowania produktów i dołączenie otrzymanego listu przewozowego.

 7. Nie przyjmujemy zwrotów asortymentu na zamówienie klienta.

   § IX. Gwarancja i serwis

Cały asortyment dostępny w sklepie pureco.pl objęty jest gwarancją producenta danego asortymentu.

  1. W przypadku reklamacji, prosimy o dokładne sprawdzenie, czy przyczyną wadliwego działania nie jest inny czynnik, taki jak np. uszkodzona instalacja elektryczna, zabrudzenia, osady z kamienia, zużycie części eksploatacyjnych itp.

   Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację zawierającą opis usterki.

   Sprzęt, który do nas trafi, a nie obejmuje go gwarancja lub rękojmia zostanie odesłany na Państwa koszt.

   Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania, zużycia części lub płynów eksploatacyjnych.

 § X. Reklamacje

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, klient powinien się z nami skontaktować (najlepiej drogą mailową na adres biuro@pureco.pl) podając numer zamówienia, towar reklamowany oraz przyczynę reklamacji w celu ustalenia sposobu jej załatwienia. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji koszty transportu oraz przeglądu/serwisu towaru pokrywa klient. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania towaru, elementy ulegające normalnie zużyciu w wyniku eksploatacji ( np. baterie ). Nie przyjmujemy nieuzgodnionych przesyłek, a w szczególności przesyłek pobraniowych. Nie zwracamy kosztów przesyłki paczek reklamacyjnych.

 • Po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym towarem zobowiązujemy się do jak najszybszego usunięcia usterki w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni. Czas ten liczony jest od momentu otrzymania przez nas paczki wraz z niezbędnymi dokumentami ( kopia dowodu zakupu oraz opis usterki ).

   § XI. Dane osobowe

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
  •    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  PURECO Bożena Sitarek ul. Rymarska 2 85-687 Bydgoszcz
  •    Pani/Pana dane osobowe przekazywane są firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki (adres wysyłkowy, telefon kontaktowy, imię i nazwisko osoby zamawiającej) oraz jeśli wybrano opcję płatności 
  Przelewy24 - dane osobowe przekazywane zostaną do Przelwy24  w zakresie niezbędnym do realizacji "szybkich płatności”, płatności kartami płatniczymi i kredytowymi. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom,
  •    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani / Pan prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  •    podanie firmie
  PURECO Bożena Sitarek danych osobowych jest dobrowolne.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Regulamin Programu Lojalnościowego Sklepu Internetowego www.pureco.pl

I.    Postanowienia ogólne

- Niniejszy regulamin określa warunki Programu Lojalnościowego Sklepu Internetowego Pureco.

- Organizatorem programu jest Pureco z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Rymarska 2, 85-687 Bydgoszcz, NIP: PL9531059232, REGON: 090483907 zwany dalej Organizatorem. 

- Program realizowany jest od dnia 05.02.2023 r. od godz. 17:00 do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości Uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora. 

- Naliczanie bonusów rozpoczęło się w momencie uruchomienia Programu Lojalnościowego.

- Klient przystępuje do Programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.pureco.pl (dalej: Sklep Internetowy) i tym samym automatycznie staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego. 

- Klienci, którzy w dniu uruchomienia Programu Lojalnościowego posiadali już konto w Sklepie Internetowym, od dnia uruchomienia Programu automatycznie stali się Uczestnikami.

- Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.pureco.pl 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będa ograniczać praw Uczestników w zakresie Nagrody lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach programu lojalnościowego na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pureco.pl. W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Uczestnik może zrezygnować z dalszego udziału w Programie w każdym czasie.

II.    Zasady Programu

- Program Lojalnościowy przeznaczony jest dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego, którzy założyli konto użytkownika.

- Aktualny status uczestnictwa można sprawdzić na stronie www.pureco.pl po zalogowaniu na konto użytkownika.

- Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do niepodejmowania działań sprzecznych z dobrymi obyczajami jak również wykorzystywania członkostwa w Programie w celach komercyjnych lub działania na szkodę Organizatora. 

III.    Zasady naliczania i wykorzystywania rabatu w Programie Lojalnościowym

- Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzymuje Nagrody w postaci bonusów pieniężnych odpowiadającym x% ceny produktów lojalnościowych (% widnieje przy każdym produkcie). Bonusy sumują się na koncie Klienta i mogą obniżać cenę koszyka kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym lub zostać wypłacone na konto bankowe Uczestnika.

- Uczestnik może wypłacić bonus pieniężny z konta i przesłać je na swoje konto bankowe przy zgromadzeniu min. 100 zł. Jeśli Uczestnik chce obniżyć cenę koszyka kolejnych zakupów, może to zrobić w każdej chwili bez konieczności zgromadzenia minimalnej kwoty bonusu. 

- Uczestnik może wykorzystać Nagrodę w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Nagroda naliczona z danej transakcji wygaśnie, co nie wpływa jednak na Nagrody naliczone z późniejszych transakcji. 

- Nagroda z danej transakcji może zostać wykorzystana najwcześniej po upływie 14 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje w momencie wysłania zamówienia.

- Wszelkie informacje na temat stanu konta Uczestnika i naliczonej Nagrody są dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika na stronie www.pureco.pl

- W przypadku zwrotu towaru z tytułu uznanej reklamacji  złożonej przez Uczestnika, konto Uczestnika zostanie ponownie uznane wartością Nagrody przypadającą na zwracany towar.

- Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Nagrody, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Nagroda nabyta przed zmianą jej wysokości będzie mogła być wykorzystana na zasadach sprzed jej zmiany.

- Jeżeli Nagroda na koncie Uczestnika została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Nagrody, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.

- Uczestnik traci wykorzystany kod rabatowy w ramach Programu Lojalnościowego w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

IV.    Dane Osobowe

- Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako "RODO". Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Programu Lojalnościowego.

- Uczestnik może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu www.pureco.pl 

- Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Programu Lojalnościowego, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

V.    Zamknięcie Programu. Rezygnacja

- Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Uczestników.

- W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu zostaje zablokowana możliwość dalszego naliczania Nagród, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania naliczonej na jego koncie Nagrody w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

- W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.pureco.pl. 

- Rezygnacja z uczestnictwa w Programie następuje na żądanie Uczestnika, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: biuro@pureco.pl 

V.    Postanowienia końcowe. Reklamacje

- Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Nagrody lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: biuro@pureco.pl

- W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

- Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

- Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej www.pureco.pl