Obsługa codzienna maszyn czyszczących

prowadzonych i samojezdnych

KROK 1

Opróżnianie i czyszczenie

zbiornika z wodą brudną

Spuszczamy wodę brudną

płuczemy zbiornik wodą bieżącą

Czyścimy filtr pływaka !!!

KROK 2

Czyszczenie ssawy

Demontujemy ssawę

( listwę ssącą )

Czyścimy gumy ssawy

przednią i tylną

Sprawdzamy drożność rury

KROK 3

Demontaż

i mycie szczotek

Demontujemy szczotkę

lub uchwyt padów

Szczotki lub pady myjemy

wodą bieżącą i odstawiamy

do wyschnięcia

KROK 4

Opróżnianie zbiornika

wody czystej

Opróżniamy zbiornik wody

czystej i płuczemy go

W żadnym wypadku nie

zostawiamy roztworu roboczego

w maszynie czyszczącej

KROK 5

Czyszczenie filtra

zbiornika wody czystej

Wyciągamy, płuczemy

i czyścimypod bieżącą wodą

filtr wody czystej

KROK 6

Czyszczenie całej

maszyny

Czystość zewnętrzna maszyny

o nie tylko jej dobry stan

techniczny, ale również

wizerunek i jakość usługi

KROK 7

Czystość i mocowanie

przedniego fartucha

Sprawdzamy mocowanie

i czystość przedniej osłony

W razie potrzeby demontujemy

i myjemy fartuch

KROK 8

System zasilania

Podłączamy maszynę do

ładowania ( maszyna bateryjna )

LUB

sprawdzamy stan kabla

zasilającego

( maszyna elektryczna na kabel )

Obsługa codzienna maszyn czyszczących do mycia podłóg prowadzonych i samojezdnych

Krok 1
Opróżnianie i czyszczenie zbiornika z wodą brudną

Spuszczamy wodę brudną i płuczemy zbiornik wodą bieżącą.
Czyścimy filtr pływaka !!!

Krok 2 Czyszczenie ssawy

Demontujemy ssawę ( listwę ssącą ), czyścimy gumy ssawy - przednią i tylną. Sprawdzamy drożność rury.

Krok 3 Demontaż i mycie szczotek

Demontujemy szczotkę lub uchwyt padów. Szczotki lub pady myjemy wodą bieżącą i odstawiamy do wyschnięcia.

Krok 4 Opróżnianie zbiornika wody czystej

Opróżniamy zbiornik wody czystej i płuczemy go. W żadnym wypadku nie zostawiamy roztworu roboczego w maszynie czyszczącej.

Krok 5 Czyszczenie filtra zbiornika wody czystej

Wyciągamy, płuczemy i czyścimy pod bieżącą wodą filtr wody czystej.

Krok 6 Czyszczenie Całej maszyny

Czystość zewnętrzna maszyny to nie tylko jej dobry stan techniczny, ale również wizerunek i jakość usługi.

Krok 7 Czystość i mocowanie przedniego fartucha

Sprawdzamy mocowanie i czystość przedniej osłony. W razie potrzeby demontujemy i myjemy fartuch.

Krok 8 System zasilania

Podłączamy maszynę do ładowania ( maszyna bateryjna ), lub sprawdzamy stan kabla zasilającego ( maszyna elektryczna na kabel ).